Σχολή Dauphine - πατωμάτων 1 χάρτης
Χάρτης της Σχολή Dauphine ορόφου 1