Το Vincennes, Hippodrome χάρτης
Χάρτης της Vincennes, Hippodrome