Το εκθεσιακό κέντρο Paris expo χάρτης
Χάρτης της Paris expo