Ανακούφιση από Παρίσι εμφάνιση χάρτη
Χάρτης της ανακούφισης του Παρισιού